Пошук

Друзі сайту

П`ятниця, 20.09.2019, 14:36
Вітаю Вас Гість | RSS
Сайт комісії викладачів соціально-гуманітарних дисциплін
Головна | Реєстрація | Вхід
Соціологія


    Викладач Дроздова Т.В.                           2010 - 2011 н.р.
              
 
    Роботи для обов’язкового виконання
 
Тематичне оцінювання №1:
Таблиця «Методи соціологічного дослідження».
Контрольна робота з теми № 1.
Соціологічне дослідження.
Тематичне оцінювання № 2:
Таблиця «Категорії соціальної динаміки».
Домашня робота. За певними ознаками схарактеризувати  соціальний інститут або соціальну спільність за власним вибором.
Контрольна робота з тем №№ 2,3,4.
Тематичне оцінювання № 3:
Конспекти тем № № 5, 6.
Підготовка і участь у семінарах з тем №№ 7, 8, 9 .
Форма підсумкового контролю – диференційований залік.
 
 Тематика семінарських занять
 
   Семінар 1. Соціологія сім’ї
                       План
1. Соціологія сім’ї як наука: об’єкт, предмет, сутність та основні категорії.
2. Основні функції сім’ї в суспільстві.
3. Стан і тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні.
 
Теми для повідомлень та рефератів:
1.Історичні типи сім’ї.
2.Сім’я і жінка.
3.Діти, сім’я й соціальне оточення.
4.Проблеми молодої сім’ї.
5.Соціальна дискримінація жінок: сутність та форми прояву.
 
Рекомендована література:
1.Андрущенко В.П. Соціологія. – Київ – Харків, 1998. – С. 315 – 333.
2.Городяненко В.Г. Соціологія. - Київ, 2003. – С. 442 – 464.
3.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. – Київ, 2006. – С.188 – 203.
4.Марчук П.П. Соціологія. – Тернопіль, 1998. – С.187 – 204.
5.Піча В.М. Соціологія. – Київ, 1999. – С. 157 – 162.
 
    Семінар 2. Соціологія праці
                        План
1.Соціологія праці як наука: об’єкт, предмет і функції.
2.Особистість в системі соціально – трудових процесів.
3.Трудовий колектив – соціальний інститут та соціальна спільність.
4.Функції трудового колективу.
5.Мотивація трудової поведінки.
6.Трудові конфлікти: моделі, аналіз, вирішення.
 
Теми для повідомлень та рефератів:
1. Соціальний контроль сфері праці.
2. Стимулювання праці.
3. Трудова кар’єра як індивідуальна трудова мобільність.
4. Трудова адаптація як фактор успішної кар’єри.
 
Рекомендована література:
1. Городяненко В.Г. Соціологія. - Київ, 2003. – С. 322 – 340.
2.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. – Київ, 2006. – С.188 – 203.
3.Лукашевич М.П Соціологія праці. – Київ, 2004.
4.Марчук П.П. Соціологія. – Тернопіль, 1998. – С.187 – 204.
 
   Семінар 3. Соціологія вільного часу
                        План
1.Специфіка, структура вільного часу.
2.Соціальні проблеми вільного часу.
3.Суспільне регулювання вільного часу особи.
4.Саморегуляція вільного часу як показник зрілості особи, потенціалу її розвитку.
 
 Теми для повідомлень та рефератів:
1.Фактор часу в житті суспільства.
2.Значення вільного часу в формуванні особистості.
3.Культура використання вільного часу.
 
Рекомендована література:
1.Андрущенко В.П. Соціологія. – Київ – Харків, 1998. – С. 315 – 333.
2.Городяненко В.Г. Соціологія. - Київ, 2003. – С. 442 – 464.
3.Марчук П.П. Соціологія. – Тернопіль, 1998. – С.187 – 204.
4.Піча В.М. Соціологія. – Київ, 1999. – С. 163 – 171.
 
     Тематика занять
 
Вступ до соціології. Об’єкт, предмет, функції соціології.
Тема 1. Методологія і технології соціологічних досліджень Сутність і типологія соціологічного дослідження. Програма соціологічного дослідження. Мета, об’єкт, предмет соціологічного дослідження. Гіпотеза та завдання соціологічного дослідження. Методи соціологічного дослідження. Методи збору соціологічної інформації. Аналіз документів. Опитування як метод збору соціологічної інформації. Анкетне опитування. Соціологічне інтерв’ю. Соціологічне спостереження. Соціологічний експеримент. Аналіз результатів емпіричного соціологічного дослідження. Статистика як інструмент обробки даних. Обробка та аналіз первинної інформації. Підсумковий документ аналізу соціологічної інформації.
Тема 2.Соціальна структура суспільства Соціальна структура суспільства: основні види та елементи. Соціальна стратифікація суспільства.
Тема 3. Динаміка соціальної структури суспільства Соціальний процес. Соціальна зміна. Соціальний рух. Соціальна мобільність. Соціальне відтворення. Соціальна трансформація. Соціальний прогрес і регрес. Соціальний розвиток.
Тема 4. Базисні компоненти соціального життя Соціальні інститути: класифікація, ознаки, функції в державі. Соціальні спільності: класифікація, ознаки, функції в державі.
Тема 5. Соціологія політики Соціологія політики як наука. Місце і роль політичної сфери у суспільстві. Суть політичних процесів. Соціальне конструювання політичної системи суспільства. Суспільні об’єднання і рухи, їх класифікація.
Тема 6. Соціологія особистості Соціологія особистості як наука. Поняття особистості: сутність та соціологічні концепції. Визначення соціологічної структури особистості. Соціалізація особистості. Шляхи взаємодії особистості з суспільством.
Тема 7. Соціологія сім’ї Соціологія сім’ї як наука. Основні функції сім’ї у суспільстві. Стан і тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні.
Тема 8. Соціологія праці Соціологія праці як наука. Особистість в системі соціально-трудових процесів. Трудовий колектив – соціальний інститут та соціальна спільність. Функції трудового колективу. Мотивація трудової поведінки. Трудові конфлікти: моделі, аналіз, вирішення.
Тема 9. Соціологія вільного часу Соціологія вільного часу як наука. Специфіка, структура вільного часу. Соціальні проблеми вільного часу.
Тема 10. Методи і форми соціального регулювання Соціальна регуляція як організаційний початок соціального життя. Методи і форми соціального регулювання. Соціальне управління як комплекс цілеспрямованого регулювання соціальної сфери.
 
 

Copyright MyCorp © 2019